ДЕЙНОСТИ
Производство на загревателни съоражения, отоплителни системи / технологии към производството на топъл бетон:

• Отопление на на заводите за производство на бетон
• Производство на топъл бетон
• Топлоизолационна облицовка на заводите за производство на бетон
Отопление:

• Отопляване на местните заводски добавки (пясък + чакъл) с чист въздух или с пара.
• Фабрикуване на топла, разбъркваща / миксираща/ вода
• Антифризно отопление на облицовани площи, пространства.
• Процес на таене /зреене/ на готови бетонни продукти
Горива:

Масло /нафта/, подземен газ, пропан-бутан газ
Облицоване:

Монтиране на облицовка от топлоизолирани сандвични панели върху конструкции със стоманен скелет /рамка/.
За продуктите ни:

Всички наши продукти са собственни изработки, енергийно ефективни, екологично чисти и отговарят на всички съответни предписания и разпоредби. Цените ни са ниски, въпреки високото качество на продуктите ни.
Важни информации:

• Инсталациите и за отопление и за облицоване могат да се вградят /и в последствие/ във всеки един тип /и да е нов и да е стар/ завод за производство на бетон.
• Предприемаме и удолетворяването на индивидуални нужди и изисквания
BETONKONTAKT KFT.
Директор-управител: Csaba Guba
Мобилен тел.: + 36 30 9401 496
Пощенски адрес:
H - 2100 Gödöllő, улица Táncsics M. №: 44.
Унгария
Тел./Факс: + 36 28 417 520
Имейл: betonkontakt@betonkontakt.hu
Скайп: guba.csaba1
www.betonkontakt.com
ЗА ФИРМАТА НИ


От 1997 година занимаваме се изключително с реализиране на зимния работен режим на заводите за производство на бетон. В тази област на действие, фирмата ни във всяко отношение принадлежи към водещите европейски фирми. Седалището на фирмата ни и богатата в опит - производственна база, която е основана в 1947 година, се намират в Унгария, но с помоща на представителствата ни, налице сме почти в цяла Европа. Общият брой на сътрудниците ни е между 90 и 100 души. Освен мултинационалните фирми, в списъка на референциите ни ще намерите и много на брой – по-малки заводи.
Нашата дейност се състои от:

• Проектиране и прооизводство
• Изпълнение /работа/ на място,
• Снабдяване с резервни части и сервизна дейност

С помоща на подходящи и опитни специалисти осигуряваме на клиентите ни изпълняването на всяка една от по-горе изброените – дейности /услуги/ в отлично качество, в кратък срок и на ниска цена.
POZOR! Kto k Vám príde v zime kvôli teplému betónu, zostane Vaším klientom po celý rok!