VÅRA VERKSAMHETER
Produktion av värmeanläggningar, värmesystem och -teknologi till framställning av varmbetong:
• Uppvärmning av betongstation
• Framställning/tillverkning av varmbetong
• Värmeisolerad beklädnad av betongfabriker
Värme:
• Uppvärmning av betongfabrik-tillsatser (sand + grus) med rent vatten eller ånga
• Framställning av varmt blandningsvatten
• Uppvärmning av beklädda utrymmen som skyddar mot frost
• Mognad av betongprodukter
Bränslen:
olja, naturgas, propan-butan gas
Beklädnad:
Beklädnad med sandwichpanel som är värmeisolerad och monterad på svetsad eller bultad stålstomme.
Våra produkter:
Våra produkter är egenutvecklade, energisparsamma, miljövänliga och följer alla relevanta föreskrifter. Våra priser är låga medan kvaliteten är hög.
Viktig information:
• Både uppvärmning och beklädnad kan monteras i vilken betongfabrik som helst, oavsett märke eller modell, ny eller begadnad, även i efterhand.
• Vi kan tillgodose även individuella behov
BETONKONTAKT KFT.
Verkställande direktör: Caba Guba
Mobilnr.: + 36 30 9401 496
Postadress:
H - 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 44.
Ungern
Telnr./Faxnr: + 36 28 417 520
OM VÅRT FÖRETAG


Sedan1997 har vi specialiserat oss på vinterisering av betongfabriker. Vårt företag tillhör den europeiska eliten inom detta område, ur alla synpunkter. Vi är baserade i Ungern, där vi har en tillverkningsbas som grundades år 1947 och kunskaper och erfarenheter har ackumulerats inom företaget sedan dess. Genom våra representanter är vi aktiva i större delen av Europa. Antalet samtliga anställda är cirka 90-100 personer. Vi har referenser av såväl multinationella företag som små fabriker.
I vår verksamhet ingår:
• Konstruktion och tillverkning
• Uppförande på plats
• Reservdelsförsörjning och service

Allt detta erbjuder vi våra kunder till hög kvalitet, på kort tid och till ett förmånligt pris, tack vare våra experter och erfarna medarbetare.
OBS! Den som blir van med dina tjänster i samband med varmbetong under vintern förblir din kund även under resten av året!