NAŠE DELATNOSTI
Proizvodnja ogrevalnih naprav, ogrevalnih sistemov/tehnologij za proizvodnjo termobetonov v betonarnah:
• Grejanje fabrika betona
• Pravljenje i proizvodnja toplog betona
• Pokrivanje fabrika betona termo-izolacijom
Grejanje:
• Grejanje aditiva za fabriku betona (pesak + šljunak) sa čistim vazduhom ili parom.
• Pravljenje tople vode za mešanje
• Grejanje pokrivenih površina za sprečavanje smrzavanja.
• Sazrevanje proizvoda od gotovog betona
Goriva za grejanje:
ulje, zemni gas, propan-butan gas
Pokrivanje:
Pokrivanje sa sendvič-pločama sa termo-izolacijom koje su montirane na zašrafljenu iili zavarenu čeličnu konstrukciju.
O našim proizvodima:
Ponuđeni proizvodi su iz sopstvenog razvoja, štede energiju, ne zagađuju okolinu i odgovaraju svim relevantnim propisima. Naše cene su –pored odličnogkvaliteta- niske.
Važne informacije:
• Bilo da se radi o grejanju ili o pokrivanju, ovi sistemi mogu (i naknadno) da se ugrade u bilo koju vrstu novih ili korištenih fabrika betona.
• Uslužujemo i mušterije sa specijalnim zahtevima.
BETONKONTAKT KFT.
Generalni direktor: Csaba Guba
Mobitel.: + 36 30 9401 496
Poštanska adresa:
H - 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 44.
Mađarska
Tel / Faks: + 36 28 417 520
O NAMA


Od 1997 godine se bavimo isključivo pripremanjem fabrika betona za zimski radU ovoj delatnosti se u svakom slučaju ubrajamo u sam evropski vrh na tržištu. Naše sedište i proizvodna baza je osnovana 1947. godine u Mađarskoj, ali preko naših predstavništava pokrivamo veći deo Evrope. Ukupan broj za- poslenih se kreće između 90—100. Među našim referencama, pored multinacionalnih kompanija postoji i značajan broj manjih fabrika.
Detalji naše delatnosti:
• planiranje i proizvodnja
• Izvođenje radova na licu mesta
• servis i obezbeđivanje rezervnih delova

Gore navedeno obezbeđujemo našim mušterijama sa odgovarajućim stručnjacima, odličan kvalitet, uz kratak rok isporuke i uz povoljnu cenu
POZOR! Kto k Vám príde v zime kvôli teplému betónu, zostane Vaším klientom po celý rok!